UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH

Jesteśmy firmą specjalizującą się w pielęgnacji szeroko pojętych terenów zielonych. Nasza firma powstała w 1993 roku, posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży, rozwiniętą bazę sprzętową oraz wykwalifikowanych pracowników, dzięki czemu powierzone nam zadania realizowane są sumiennie i należytą dokładnością.


Wykonujemy nasadzenia drzew, krzewów oraz ich pielęgnację, konserwację terenów zielonych (zakładanie trawników, wykaszanie trawników, rowów oraz pasów drogowych itp.) Oferujemy prace związane z utrzymaniem czystości terenów miejskich oraz parków. Wykonujemy wreszcie roboty ziemne z użyciem maszyn.


Kolejnym obszarem działalności firmy WER jest kompleksowa pielęgnacja zieleni wysokiej: wycinka drzew, cięcie pielęgnacyjne, sanitarne, redukcyjne, zrębkowanie gałęzi oraz wszelkie prace porządkowe. Wykonujemy frezowanie i karczowanie pni, polegające na całkowitym usunięciu podziemnych części roślin. Dzięki temu teren nadaje się do natychmiastowego ponownego zagospodarowania.


Zajmujemy się również sprzedażą drewna kominkowego, opałowego, tartacznego i zrębków drzewnych.

Pielęgnacja zieleni niskiej

  • zagospodarowanie terenów zielonych (nasadzenia drzew, krzewów oraz ich pielęgnacja itp.)
  • konserwacja terenów zielonych (zakładanie trawników, wykaszanie trawników, rowów oraz pasów drogowych itp.)
  • prace związane z utrzymaniem czystości terenów miejskich, ciągów pieszych, pasów drogowych, parkingów oraz parków
  • roboty ziemne z użyciem maszyn
  • karczowanie zarośli i samosiewów

Pielęgnacja zieleni wysokiej

  • wycinka z użyciem podnośnika koszowego, dźwigu, metodą arborystyczną oraz metodą tradycyjną
  • cięcie pielęgnacyjne, sanitarne, redukcyjne drzew
  • frezowanie i karczowanie pni
  • zrębkowanie gałęzi