Gdzie pracowaliśmy?

1. Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcia posuszu, wykonanie nowych nasadzeń drzew

Powiat Namysłowski – 15.02.2018 – 30.05.2018

2. Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu strzeleckiego

Powiat Strzelecki – 25.01.2018 – 31.03.2018

3. Melioracja rowów

Nadleśnictwo Opole – 30.05.2017 – 31.08.2018

4. Utrzymanie porządku na ścieżkach pieszo rowerowych, koszenie trawników, zbieranie śmieci, zamiatanie itp.

Miasto Opole – 23.04.2018 – 23.04.2019

5. Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych

MZD Opole – 18.01.2018 – 31.12.2018

6. Wycinka i pielęgnacja drzew

Zarząd dróg wojewódzkich w Opolu – 11.04.2018 – 09.08.2018

7. Bieżące utrzymanie drzewostanu – wycinka i pielęgnacja drzew, frezowanie pni, usuwanie samosiewów itd.

Miasto Opole, MZD Opole – 01.03.2018 – 31.12.2019

8. Koszenie trawników oraz bieżące utrzymanie zieleni niskiej

Spółdzielnia mieszkaniowa w Opolu – 04.2018 – 09.2020

9. Pielęgnacja zieleni, drzew, przycinka żywopłotów

Wspólnota Mieszkaniowa w Opolu – 01.03.2018 – 28.02.2021